نی‌نی‌لایت دنیای زیبای مادرانه و کودکانه

نی‌نی‌لایت به مانند هر کسب و کاری دیگری، از ایده آغاز شد. جمعی سه نفره از یک خانواده که درصدد بودند تا فروشگاه تازه شکل گرفته شان را در دنیای دیجیتال معرفی کنند. ایده آغازین آن در سال 97 شکل گرفت و برنامه اجرایی آن در سال 1398 اجرایی شد. در این کسب و کار، دغدغه ما دغدغه ساده ای بود. ساخت دنیای زیبایی برای مادران و کودکان. دنیایی که در آن مادران از اینکه برای کودکانشان خرید میکنند لذت ببرند، اعتماد داشته باشند و تجربه خوبی از خرید داشته باشند. با همین اهداف شروع کردیم و با این ارزشها، به راه خود ادامه میدهیم:

  • مشتری در قلب ما جای دارد

  • همیشه آماده شنیدن هستیم

  • کالا نمیفروشیم در تصمیم به مشتری کمک می‌کنیم

  • ایمنی و سلامت کودکان، مهم نیست مهم‌ترین است

  • احترام و کرامت انسانی را پاس میداریم

  • فناوری و نوآوری را فراموش نمی‌کنیم

  • تلاش برای بهبود، بی انتها است